รวม 10 เพลงภาษาอังกฤษ สุดฮิตสำหรับเด็ก ร้อง เต้น สนุกสนาน

รวม 10 เพลงภาษาอังกฤษ สุดฮิตสำหรับเด็ก ร้อง เต้น สนุกสนาน

รวมเพลงเด็กภาษาอังกฤษสุดฮิตคุ้นหูเด็กๆทั่วโลก เอาไว้เล่น ฝึกภาษา ฟังสนุก เรียนรู้เพลิน ร้องตาม เต้นตาม สอนคำศัพท์ให้กับเด็กๆ

 

เนื้อเพลง Mary had a little lamb

Mary had a little lamb
Little lamb, little lamb
Mary had a little lamb
Its fleece was white as snow
And everywhere that Mary went
Mary went, Mary went
Everywhere that Mary went
The lamb was sure to goHe followed her to school one day
School one day, school one day
He followed her to school one day
Which was against the rule
It made the children laugh and play
Laugh and play, laugh and play
It made the children laugh and play
To see a lamb at schoolAnd so the teacher turned him out
Turned him out, turned him out
And so the teacher turned him out
But still he lingered near
And waited patiently
Patiently, patiently
And wai-aited patiently
Til Mary did appearMary had a little lamb
Little lamb, little lamb
Mary had a little lamb
Its fleece was white as snow
And everywhere that Mary went
Mary went, Mary went
Everywhere that Mary went
The lamb was sure to go

เนื้อเพลง Old Mc Donald Had a Farm

Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O
And on that farm he had a cow, E-I-E-I-O
With a moo-moo here and a moo-moo there
Here a moo
There a moo
Everywhere moo-moo
Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O

Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O
And on that farm he had a horse, E-I-E-I-O
With a neigh-neigh here and a neigh-neigh there
Here a neigh
There a neigh
Everywhere neigh-neigh
Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O

Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O
And on that farm he had a chicken, E-I-E-I-O
With a cluck-cluck here and a cluck-cluck there
Here a cluck
There a cluck
Everywhere cluck-cluck
Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O

Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O
And on that farm he had a duck, E-I-E-I-O
With a quack-quack here and a quack-quack there
Here a quack
There a quack
Everywhere quack-quack
Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O

Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O
And on that farm he had a cat, E-I-E-I-O
With a meow-meow here and a meow-meow there
Here a meow
There a meow
Everywhere meow-meow
Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O

Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O
And on that farm he had a sheep, E-I-E-I-O
With a baa-baa here and a baa-baa there
Here a baa
There a baa
Everywhere baa-baa
Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O

 

เนื้อร้องเพลง The itsy-bitsy spider

The itsy-bitsy spider
Climbed up the water spout
Down came the rain
And washed the spider out
Out came the sun
And dried up all the rain
And the itsy-bitsy spider
Climbed up the spout again

 

เนื้อร้องเพลง ABC

A B C D E F G

H I J K L M N O P

Q R S T U V

W X Y Z

Now you know my ABC

Next time won’t you sing with me.

เนื้อร้องเพลง Twinkle twinkle little star

Twinkle twinkle little star
how i wonder what you are
up above the world so high
like a diamond in the sky

Twinkle twinkle little star
how i wonder what you are

Twinkle twinkle little star
how i wonder what you are
up above the world so high
like a diamond in the sky

Twinkle twinkle little star
how i wonder what you are

Twinkle twinkle little star
how i wonder what you are
up above the world so high
like a diamond in the sky

Twinkle twinkle little star
how i wonder what you are

เนื้อร้องเพลง The Family Finger

Daddy finger, daddy finger, where are you?
Here I am, here I am. How do you do?
Mommy finger, mommy finger, where are you?
Here I am, here I am. How do you do?
Brother finger, brother finger, where are you?
Here I am, here I am. How do you do?
Sister finger, sister finger, where are you?
Here I am, here I am. How do you do?
Baby finger, baby finger, where are you?
Here I am, here I am. How do you do?

เนื้อร้องเพลง Head, shoulders, knees and toes

Head, shoulders, knees and toes,
knees and toes
Head, shoulders, knees and toes,
knees and toes
And eyes and ears and mouth and nose
Head, shoulders, knees and toes,
knees and toes.

เนื้อร้องเพลง Row, Row, Your Boat

Row, row, row your boat
Gently down the stream
Merrily merrily, merrily, merrily
Life is but a dreamRow, row, row your boat
Gently down the stream
Merrily merrily, merrily, merrily
Life is but a dreamRow, row, row your boat
Gently down the stream
Merrily merrily, merrily, merrily
Life is but a dreamRow, row, row your boat
Gently down the stream
Merrily merrily, merrily, merrily
Life is but a dream

เนื้อร้องเพลง If you’re happy

If you’re happy and you know it, clap your hands
If you’re happy and you know it, clap your hands
If you’re happy and you know it and you really want to show it
If you’re happy and you know it, clap your handsIf you’re happy and you know it, stomp your feet
If you’re happy and you know it, stomp your feet
If you’re happy and you know it and you really want to show it
If you’re happy and you know it, stomp your feetIf you’re happy and you know it, smile
If you’re happy and you know it, smile
If you’re happy and you know it, if you’re happy and you know it
If you’re happy and you know it, smile
If you’re happy and you know it, smileIf you’re happy and you know it, shout, “Hooray” (hooray)
If you’re happy and you know it, shout, “Hooray” (hooray)
If you’re happy and you know it and you really want to show it
If you’re happy and you know it, shout, “Hooray” (hooray)If you’re happy and you know it, say, “Haha” (haha)
If you’re happy and you know it, say, “Haha” (haha)
If you’re happy and you know it and you really want to show it
If you’re happy and you know it, say, “Haha” (haha)If you’re happy and you know it and you really want to show it
If you’re happy and you know it, clap your hands

เนื้อร้องเพลง The wheels on the bus

The wheels on the bus go round and round
Round and round
Round and round
The wheels on the bus go round and round
All ’round the townThe wipers on the bus go swish, swish, swish
Swish, swish, swish
Swish, swish, swish
The wipers on the bus go swish, swish, swish
All ’round the townThe driver on the bus goes ‘move on back’
Move on back
Move on back
The driver on the bus goes ‘move on back’
All ’round the townThe people on the bus go up and down
Up and down
Up and down
The people on the bus go up and down
All ’round the townThe horn on the bus goes beep, beep, beep
Beep, beep, beep
Beep, beep, beep
The horn on the bus goes beep, beep, beep
All ’round the townThe baby on the bus goes ‘whaa whaa whaa’
Whaa whaa whaa
Whaa whaa whaa
The baby on the bus goes ‘whaa whaa whaa’
All ’round the townThe parents on the bus go ‘shh, shh, shh’
Shh, shh, shh
Shh, shh, shh
The parents on the bus go ‘shh, shh, shh’
All ’round the town