ลากเส้นจับคู่สัตว์ที่เหมือนกัน
ลากเส้นจับคู่สัตว์ที่เหมือนกัน

จับคู่สัตว์ที่เหมือนกัน – ฝึกทักษะการสังเกต เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ เสริมพัฒนาการ

ให้ลากเส้นจับคู่สัตว์ที่เหมือนกัน – แบบฝึกหัดช่วยฝึกทักษะการสังเกต เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ เสริมพัฒนาการเรียนรู้อยู่บ้าน [#0014]

ลากเส้นจับคู่สัตว์ที่เหมือนกัน

แมว – ลากเส้นจับคู่สัตว์ที่เหมือนกัน

ลากเส้นจับคู่สัตว์ที่เหมือนกัน

ช้าง – ลากเส้นจับคู่สัตว์ที่เหมือนกัน

ลากเส้นจับคู่สัตว์ที่เหมือนกัน

เต่า – ลากเส้นจับคู่สัตว์ที่เหมือนกัน

ลากเส้นจับคู่สัตว์ที่เหมือนกัน

สิงโต – ลากเส้นจับคู่สัตว์ที่เหมือนกัน

ลากเส้นจับคู่สัตว์ที่เหมือนกัน

ฮิปโป – ลากเส้นจับคู่สัตว์ที่เหมือนกัน