แบบฝึกหัด ฝึกลากเส้น กับแพนด้า
แบบฝึกหัด ฝึกลากเส้น กับแพนด้า

ฝึกลากเส้นกับเจ้าแพนด้า – ฝึกสมาธิ แบบฝึกหัดฝึกลากเส้นตรง

ฝึกลากเส้นกับเจ้าแพนด้า – ฝึกสมาธิ แบบฝึกหัดฝึกลากเส้นตรง [#0026]

แบบฝึกหัด ฝึกลากเส้น กับแพนด้า

ฝึกลากเส้นกับแพนด้า ลากเส้นเฉียงจากซ้ายไปขวา

แบบฝึกหัด ฝึกลากเส้น กับแพนด้า

ฝึกลากเส้นกับแพนด้า ลากเส้นเฉียงจากขวาไปซ้าย

แบบฝึกหัด ฝึกลากเส้น กับแพนด้า

ฝึกลากเส้นกับแพนด้า ลากเส้นจากบนลงล่าง

แบบฝึกหัด ฝึกลากเส้น กับแพนด้า

ฝึกลากเส้นกับแพนด้า ลากเส้นจากล่างขึ้นบน

แบบฝึกหัด ฝึกลากเส้น กับแพนด้า

ฝึกลากเส้นกับแพนด้า ลากเส้นจากซ้ายไปขวา