แบบฝึกหัด ฝึกลากเส้น กับผีเสื้อน้อย
แบบฝึกหัด ฝึกลากเส้น กับผีเสื้อน้อย

ฝึกลากเส้นกับผีเสื้อน้อย – แบบฝึกหัดเด็กอนุบาล เรียนรู้อยู่บ้าน

ฝึกลากเส้นกับผีเสื้อน้อย – แบบฝึกหัดเด็กอนุบาล เรียนรู้อยู่บ้าน ฝีกการลากเส้นในทิศทางต่างๆ [#0025]

แบบฝึกหัด ฝึกลากเส้น กับผีเสื้อน้อย

ฝึกลากเส้นกับผีเสื้อน้อย จากบนลงล่าง

แบบฝึกหัด ฝึกลากเส้น กับผีเสื้อน้อย

ฝึกลากเส้นกับผีเสื้อน้อย จากล่างขึ้นบน

แบบฝึกหัด ฝึกลากเส้น กับผีเสื้อน้อย

ฝึกลากเส้นกับผีเสื้อน้อย จากซ้ายไปขวา

แบบฝึกหัด ฝึกลากเส้น กับผีเสื้อน้อย

ฝึกลากเส้นกับผีเสื้อน้อย ในแนวเฉียง

แบบฝึกหัด ฝึกลากเส้น กับผีเสื้อน้อย

ฝึกลากเส้นกับผีเสื้อน้อย ในแนวเฉียง