แบบฝึกหัดเปรียบเทียบขนาดสัตว์ต่างๆ

ตัวไหนใหญ่ ตัวไหนเล็ก? – แบบฝึกหัดเปรียบเทียบขนาดสัตว์ต่างๆ

แบบฝึกหัดเปรียบเทียบขนาดสัตว์ต่างๆ ตัวใหญ่ใหญ่กว่ากัน หรือ ตัวไหนเล็กกว่ากัน – ฝึกการสังเกต คิดวิเคราะห์ [#0030]

แบบฝึกหัดเปรียบเทียบขนาดสัตว์ต่างๆ

สัตว์ตัวไหนเล็กกว่า? – หมู ไก่ วัว

แบบฝึกหัดเปรียบเทียบขนาดสัตว์ต่างๆ

สัตว์ตัวไหนใหญ่กว่า? – สุนัข แกะ กระต่าย

แบบฝึกหัดเปรียบเทียบขนาดสัตว์ต่างๆ

สัตว์ตัวไหนเล็กกว่า? – เป็ด สุนัข แมว

แบบฝึกหัดเปรียบเทียบขนาดสัตว์ต่างๆ

สัตว์ตัวไหนใหญ่กว่า? – เป็ด ไก่ หมู