แบบฝึกหัดเปรียบเทียบขนาดสัตว์ต่างๆ

ตัวไหนใหญ่ ตัวไหนเล็ก? – แบบฝึกหัดฝึกการสังเกต เปรียบเทียบขนาด

แบบฝึกหัดฝึกการสังเกต และเปรียบเทียบขนาดสัตว์ต่างๆ ตัวใหญ่ใหญ่กว่ากัน หรือ ตัวไหนเล็กกว่ากัน – ฝึกการสังเกต คิดวิเคราะห์ [#0031]

แบบฝึกหัดเปรียบเทียบขนาดสัตว์ต่างๆ

สัตว์ตัวไหนใหญ่กว่า? – ช้าง หมี ยีราฟ

แบบฝึกหัดเปรียบเทียบขนาดสัตว์ต่างๆ

สัตว์ตัวไหนเล็กกว่า? – ลิง เสือ เต่า

แบบฝึกหัดเปรียบเทียบขนาดสัตว์ต่างๆ

สัตว์ตัวไหนใหญ่กว่า? – กระต่าย เสือดาว ฮิปโป

แบบฝึกหัดเปรียบเทียบขนาดสัตว์ต่างๆ

สัตว์ตัวไหนเล็กกว่า? – สิงโต จระเข้ งู