You are currently viewing ลากเส้นเขาวงกต พาลูกสัตว์ตัวน้อยไปหาแม่ – แบ่งปันแบบฝึกหัดเชาว์ปัญญา
เขาวงกต ลากเส้นพาลูกสัตว์ตัวน้อยกลับไปหาแม่

ลากเส้นเขาวงกต พาลูกสัตว์ตัวน้อยไปหาแม่ – แบ่งปันแบบฝึกหัดเชาว์ปัญญา

ลูกสัตว์ตัวน้อยพลัดหลงทางกับแม่ จะต้องลากเส้นพาลูกสัตว์ตัวน้อยๆกลับบ้านไปหาแม่ของมัน – แบ่งปันแบบฝึกหัดเชาว์ปัญญา ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก ฝึกสมาธิ [#0008]

ลากเส้นพาลูกไก่กลับไปหาแม่ไก่

ลากเส้นพาลูกวัวกลับไปหาแม่วัว

ลากเส้นพาลูกม้ากลับไปหาแม่ม้า

ลากเส้นพาลูกหมากลับไปหาแม่หมา

ลากเส้นพาลูกแมวกลับไปหาแม่แมว