จับคู่จำนวนที่เท่ากัน

จับคู่จำนวนและตัวเลขที่เท่ากัน – แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ แบบฝึกหัดเด็กอนุบาล

ให้ลากเส้นจับคู่จำนวนด้านซ้ายมือและตัวเลขที่เท่ากัน – แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ แบบฝึกหัดเด็กอนุบาล ฝึกการนับเลข 1-3 เรียนรู้จำนวนและตัวเลข [#0037]

จับคู่จำนวนที่เท่ากัน

ลากเส้นจับคู่จำนวนที่เท่ากัน

จับคู่จำนวนที่เท่ากัน

ลากเส้นจับคู่จำนวนที่เท่ากัน

จับคู่จำนวนที่เท่ากัน

ลากเส้นจับคู่จำนวนที่เท่ากัน