แบบฝึกหัด จับคู่รูปที่เหมือนกัน
แบบฝึกหัด จับคู่รูปที่เหมือนกัน

ดาวดวงไหนหายไป? – ฝึกการสังเกต จับคู่ดาวที่เหมือนกัน

หาดวงดาวที่หายไปจากลูกบอล – แบบฝึกหัดจับคู่ดาวที่เหมือนกัน ฝึกการคิดการสังเกต แบบฝึกเชาว์ปัญญา แบบฝึกหัดอนุบาล เรียนรู้อยู่บ้าน [#0022]

แบบฝึกหัด จับคู่รูปที่เหมือนกัน

หาดาวดวงที่หายไปจากลูกบอลสีฟ้า

แบบฝึกหัด จับคู่รูปที่เหมือนกัน

หาดาวดวงที่หายไปจากลูกบอลสีชมพู

แบบฝึกหัด จับคู่รูปที่เหมือนกัน

หาดาวดวงที่หายไปจากลูกบอลสีเขียว

แบบฝึกหัด จับคู่รูปที่เหมือนกัน

หาดาวดวงที่หายไปจากลูกบอลสีแดง