แบบฝึกหัดเขียนรูปทรง
แบบฝึกหัดเขียนรูปทรง

ฝึกเขียนรูปทรง – เรียนรู้รูปทรงเรขาคณิตต่างๆ

ลากเส้นตามรอยประ ฝึกเขียนรูปทรงเรขาคณิตต่างๆ เช่น สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม แบบฝึกหัดอนุบาล [#0021]

แบบฝึกหัดเขียนรูปทรง

ลากเส้นตามรอยประ ฝึกเขียนวงกลม

แบบฝึกหัดเขียนรูปทรง

ลากเส้นตามรอยประ ฝึกเขียนสี่เหลี่ยมจตุรัส

แบบฝึกหัดเขียนรูปทรง

ลากเส้นตามรอยประ ฝึกเขียนสามเหลี่ยม

แบบฝึกหัดเขียนรูปทรง

ลากเส้นตามรอยประ ฝึกเขียนสี่เหลี่ยมผืนผ้า

แบบฝึกหัดเขียนรูปทรง

ลากเส้นตามรอยประ ฝึกเขียนรูปทรง