แบบฝึกหัดเขาวงกต
แบบฝึกหัดเขาวงกต

เขาวงกต – หาทางพาแม่สัตว์ไปหาลูกสัตว์ตัวน้อย

ลากเส้นเขาวงกต พาแม่สัตว์ไปหาลูกสัตว์ที่หลงทาง ฝึกสมาธิ เชาว์ปัญญา เสริมพัฒนาการ – แบบฝึกหัดอนุบาล [#0019]

แบบฝึกหัดเขาวงกต

ลากเส้นพาแกะไปหาลูกแกะ

ลากเส้นพาแม่หมูไปหาลูกหมู

แบบฝึกหัดเขาวงกต

ลากเส้นพาพ่อหมาไปหาลูกหมา

แบบฝึกหัดเขาวงกต

ลากเส้นพาแม่แกะไปหาลูกแกะ

แบบฝึกหัดเขาวงกต

ลากเส้นพาแม่ไก่ไปหาลูกไก่