แบบฝึกหัดวาดรูป เจ้าผีเสื้อน้อย

วาดรูประบายสีเจ้าผีเสื้อน้อย – แบบฝึกหัดลากเส้นตามระบายสี

วาดรูปผีเสื้อตามเส้นประ จากนั้นระบายสีตามต้องการ – แบบฝึกหัดเด็กอนุบาล ฝึกการลากเส้น และระบายสีตามจินตนาการ [#0028]

แบบฝึกหัดระบายสี เจ้าผีเสื้อ

วาดรูปตามเส้นประและระบายสี – ผีเสื้อตัวใหญ่กับดอกไม้

แบบฝึกหัดระบายสี เจ้าผีเสื้อ

วาดรูปตามเส้นประและระบายสี – ผีเสื้อตัวใหญ่กับวงกลมและปีกผีเสื้อ

แบบฝึกหัดระบายสี เจ้าผีเสื้อ

วาดรูปตามเส้นประและระบายสี – ผีเสื้อ 2 ตัว

แบบฝึกหัดระบายสี เจ้าผีเสื้อ

วาดรูปตามเส้นประและระบายสี – ผีเสื้อตัวใหญ่

แบบฝึกหัดระบายสี เจ้าผีเสื้อ

วาดรูปตามเส้นประและระบายสี – ผีเสื้อ สายรุ้ง และพระอาทิตย์