แบบฝึกหัดลาดเส้นรูปทรง

ลากเส้นรูปทรงต่างๆ – แบบฝึกหัดตามรอยประ เรียนรู้รูปทรง

แบบฝึกหัดตามรอยประ เรียนรู้รูปทรงต่างๆ เช่น วงกลม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงรี และดาว – แบบฝึกหัดเด็กอนุบาล สื่อการสอนคณิตศาสตร์ เรียนรู้อยู่บ้าน [#0029]

แบบฝึกหัดลากเส้นรูปทรงตามรอยประ

ลากเส้นตามรอยประ – รูปทรงสามเหลี่ยม

แบบฝึกหัดลากเส้นรูปทรงตามรอยประ

ลากเส้นตามรอยประ – รูปทรงวงกลม

แบบฝึกหัดลากเส้นรูปทรงตามรอยประ

ลากเส้นตามรอยประ – รูปทรงสี่เหลี่ยม

แบบฝึกหัดลากเส้นรูปทรงตามรอยประ

ลากเส้นตามรอยประ – รูปทรงดวงดาว

แบบฝึกหัดลากเส้นรูปทรงตามรอยประ

ลากเส้นตามรอยประ – รูปทรงวงรี