ด้านไหนมากกว่า แบบฝึกหัดเปรียบเทียบจำนวน

ด้านไหนมากกว่า ด้านไหนน้อยกว่า – แบบฝึกหัดเปรียบเทียบจำนวน

แบบฝึกหัดเปรียบเทียบจำนวน เลือกว่าด้านไหนมีจำนวนมากกว่า หรือ ด้านไหนมีจำนวนน้อยกว่า [#0032]

แบบฝึกหัดเปรียบเทียบจำนวน

ด้านไหนมากกว่า? – แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์

แบบฝึกหัดเปรียบเทียบจำนวน

ด้านไหนมากกว่า? – แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์

แบบฝึกหัดเปรียบเทียบจำนวน

ด้านไหนมากกว่า? – แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์

แบบฝึกหัดเปรียบเทียบจำนวน

ด้านไหนมากกว่า? – แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์

แบบฝึกหัดเปรียบเทียบจำนวน

ด้านไหนมากกว่า? – แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์