ลากเส้้นจับคู่ จำนวน ตัวเลข

ลากเส้นจับคู่ จำนวน ตัวเลข – แบบฝึกหัดอนุบาล เรียนรู้ตัวเลข

ให้ลากเส้นจับคู่จำนวนด้านซ้ายมือและตัวเลขที่เท่ากัน – แบบฝึกหัดคณิตศาสตบบฝึกหัดอนุบาล เรียนรู้ตัวเลข [#0038]

ลากเส้้นจับคู่ จำนวน ตัวเลข

ลากเส้นจับคู่จำนวนที่เท่ากัน

ลากเส้้นจับคู่ จำนวน ตัวเลข

ลากเส้นจับคู่จำนวนที่เท่ากัน

ลากเส้้นจับคู่ จำนวน ตัวเลข

ลากเส้นจับคู่จำนวนที่เท่ากัน