แบบฝึกหัดเปรียบเทียบขนาด - ตัวไหนใหญ่กว่า

ตัวไหนใหญ่กว่า? – แบบฝึกหัดเปรียบเทียบขนาด

ตัวไหนใหญ่กว่า? – แบบฝึกหัดเปรียบเทียบขนาด ฝึกการสังเกต คิดวิเคราะห์ แบบฝึกหัดเด็กอนุบาล [#0036]

แบบฝึกหัดเปรียบเทียบขนาด - ตัวไหนใหญ่กว่า

ตัวไหนใหญ่กว่า?

แบบฝึกหัดเปรียบเทียบขนาด - ตัวไหนใหญ่กว่า

ตัวไหนใหญ่กว่า?

แบบฝึกหัดเปรียบเทียบขนาด - ตัวไหนใหญ่กว่า

ตัวไหนใหญ่กว่า?