แบบฝึกหัด ลากเส้นตามรอยประ

ลากเส้นตรงตามรอยประ – ฝึกสมาธิ แบบฝึกหัดอนุบาล

ลากเส้นตรงตามรอยประ – ฝึกสมาธิ ฝึกลากเส้นตรง แบบฝึกหัดอนุบาล เรียนรู้อยู่บ้าน

แบบฝึกหัด ลากเส้นตามรอยประ

ลากเส้นตรงจากซ้ายไปขวา

แบบฝึกหัด ลากเส้นตามรอยประ

ลากเส้นตรงจากขวาไปซ้าย

แบบฝึกหัด ลากเส้นตามรอยประ

ลากเส้นตรงจากซ้ายไปขวา