จับคู่จำนวนที่เท่ากัน

จับคู่จำนวนที่เท่ากัน – แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ เรียนรู้การนับเลข

แบบฝึกหัดฝึกนับเลขและจับคู่ตัวเลข กับจำนวนของด้านขวามือให้เท่ากัน – แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ แบบฝึกหัดเด็กอนุบาล เรียนรู้การนับเลข [#0035]

ลากเส้นจับคู่ตัวเลขด้านขวามือและสิ่งของด้านซ้ายมือที่เท่ากัน

จับคู่จำนวนที่เท่ากัน

ลากเส้นจับคู่ตัวเลขด้านขวามือและสิ่งของด้านซ้ายมือที่เท่ากัน