เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ ช้าง
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ ช้าง

ช้าง รวม 10 เรื่องน่ารู้ของช้าง สัตว์ใหญ่ น่ารัก คู่เมืองไทย

ช้างนับว่าเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทยมาอย่างยาวนาน เรียกได้ว่าสมัยก่อนนั้นช้างถือว่ามีบทบาททั้งด้านการรบ พาหนะ รวมไปถึงการทำงานหลาย ๆ อย่างที่เดี๋ยวนี้ก็มีเครื่องจักรเข้ามาแทนที่ โดยช้างนั้นเป็นสัตว์กินพืชเลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ที่จัดอยู่ในวงศ์ Elephantidae มีทั้งหมด 3 สายพันธุ์ ได้แก่ ช้างแอฟริกา, ช้างป่าแอฟริกา และช้างเอเชีย ปัจจุบันแหล่งที่อยู่ของช้างจะอยู่ในป่า ทุ่งหญ้าสะวันนา ทะเลทราย ไปจนถึงพื้นที่ลุ่มชื้น ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวมักจะอยู่ในพื้นที่แถบแอฟริกาใต้สะฮารา เอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทางด้านอาหารการกินก็มีทั้งที่เราคุ้นเคยกันอย่าง กล้วย อ้อย ไม้ไผ่ ไปจนถึงพืชไร่ ยอดอ่อน และไม่ยืนต้นต่าง ๆ

10 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับช้าง 

  1. ช้างถือว่าเป็นสัตว์บกที่ใหญ่ที่สุดในโลก
  2. ช้างแอฟริกามีหูขนาดใหญ่กว่าและหลังเว้ากว่าช้างเอเชีย
  3. งานั้นเป็นได้ทั้งอาวุธและเครื่องมือไว้เคลื่อนย้ายวัตถุต่าง ๆ รวมทั้งการขุดดิน
  4. หูไม่ได้ใช้เฉพาะการได้ยินแต่ยังช่วยให้อุณหภูมิคงที่ด้วย
  5. ช้างตัวเมียเรียกว่า “ช้างพัง” ช้างตัวผู้ เรียกว่า “ช้างพลาย”
  6. ปกติช้างพังจะจับกลุ่มอยู่กันเป็นครอบครัวแบบไม่มีช้างพลาย โดยมีช้างพังตัวที่อายุมากที่สุดเป็นหัวหน้ากลุ่ม
  7. “อาการตกมัน” ของช้างโตเต็มวัยเกิดขึ้นช่วงหาคู่และเข้าสู่ภาวะที่มีเทสโทสเตอโรนสูงขึ้น
  8. ช้างมักจะเลือกอาศัยใกล้กับแหล่งน้ำ
  9. สติปัญญาของช้างนั้นเทียบเท่าไพรเมต (จำพวกลิง) วาฬ และโลมา
  10. ช้างมีการสื่อสานผ่านการสัมผัส มองเห็น รับกลิ่น และการฟังเสียง

ช้างนั้นเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มักจะตกลูกได้ครั้งละตัว ปกติแล้วช้างพังจะสามารถมีลูกได้ 3- 4 ตัวในตลอดช่วงชีวิต ลูกช้างมักจะอาศัยอยู่กับแม่ไม่เกิน 3 ปี  หากเป็นช้างป่ามักจะมีอายุมากที่สุด 70 ปี แต่ถ้าเป็นช้างเลี้ยงก็อาจจะมีอายุมากถึงเกือบร้อยปีตามการดูแล ซึ่งก็สมกับการที่ช้างถูกจัดว่าเป็นหนึ่งในสัตว์ที่มีอายุยืนยาวมากที่สุดของโลก

เพลงช้าง เพลงเด็กอนุบาล เห็นภาพช้างตัวจริง

แบบฝึกหัดเสริมพัฒนาการเกี่ยวกับช้าง

ฝึกลากเส้น กับช้างน้อย